Monday, 26 May 2014

NSW Photo Card คืออะไร?

NSW Photo Card คือ บัตรแสดงตนแบบหนึ่ง สำหรับผู้ที่ไม่มีใบขับขี่ของ NSW หรือบัตรแสดงตนอื่นๆ เพื่อใช้ในการทำธุรกรรมต่างๆ เช่น การส่งหรือรับพัสดุจากต่างประเทศ, การเปิดบัญชีธนาคาร หรือการขอใบอนุญาติต่างๆ เหมาะสำหรับ นักเรียนที่ไปเรียนต่อออสเตรเลีย หรือผู้ที่ต้องการอาศัยอยู่ในซิดนีย์ ในรัฐ New South Wales เพื่อทำงาน

อ่านต่อเพิ่มเติมได้ที่ NSW Photo Card คืออะไร?

No comments:

Post a Comment